За мен

  • Завършила Медицински университет - София през 2009.
  • През 2012 защитава дисертация на тема Вентрикуло-съдово куплиране при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване.
  • Специалност Кардиология 2013 г.
  • Асистент в Клиника по кардиология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" - София


Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител