За мен

  • Завършила Медицински университет - София през 2009.
  • През 2012 защитава дисертация на тема Вентрикуло-съдово куплиране при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване.
  • Специалност Кардиология 2013 г.
  • Асистент в Клиника по кардиология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" - София