За мен

  • Завършва МУ - София през 1952 г.
  • Ординатор в Хирургично отделение в болницата на МВР.
  • Взема специалност хирургия и специализира гръдна хирургия в Чехословакия.
  • Става асистент в Медицинска академия и защитава дисертация в СССР по гръдна хирургия.
  • В България защитава дисертация и става доктор на медицинските науки по Експериментални и клинични проучвания на пластични операции на трахеобронхиалното дърво и белия дроб.
  • Става професор и ръководител на катедрата по гръдна хирургия.
  • Има 305 научни публикации, 12 рационализации и две изобретения.

Опит

1000, София, България, ул. Дамян Груев 6
359879389227
Дни за консултация

Понеделник

17:00 - 19:00

Сряда

17:00 - 19:00

Петък

17:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител