За мен

Луголечител в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация

Опит

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Рехабилитатор

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb