За мен

Магистратура - Управление на здравните грижи към МУ-Пловдив Преподавател по Медицинска практика към МК - Хасково