За мен

Магистратура - Управление на здравните грижи към МУ-Пловдив Преподавател по Медицинска практика към МК - Хасково

Опит

медицинска сес
6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
Медицинска сестра в ОАИЛ към МБАЛ - Хасково
Платен прием
Работи с осигурител