За мен

специалист - микробиолог

Завършила е Медицина в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Микробиология" в МУ - гр. София

Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
Платен прием
Работи с осигурител