Опит

Лекар ординатор специалист
3700, Видин, България, ул. Цар Симеон Велики 119
Работи с осигурител
3700, Видин, България, ул. "Димитър Цухлев" 12, гр. Видин
359094601780
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb