За мен

Здравият разум се среща рядко в областта на медицината и обикновено е обратно пропорционален на степента на образованост. — Уилям Ослър