Опит

Лекар
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Работи с осигурител

Образование

2016 - До момента
Лъчелечение
Медицински университет - София
София
2009 - 2015
Обща медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен

Специалности

Сертификати

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2016-12-20
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2016-12-20
Хронична тазова болка при жени
2016-12-20
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2016-12-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb