Опит

1000, София, България, жил. група "Южен парк", бл. 124
Дни за консултация

Петък

17:00 - 18:00

Събота

09:00 - 12:00

Платен прием