За мен

ОБРАЗОВАНИЕ

  •  Завършила медицина в МУ София
  • Специализант към Катедра по Офталмология, УМБАЛ „Св Анна”
  • Защитила докторска дисертация на тема "Състояние на макулата и рискови фактори за развитие на макулен едем след факоемулсификация при болни със захарен диабет"

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  • Курс по Глаукома,Lions Международен Образователен център по офталмология Прага, Чехия
  • Курс „Методология на научните изследвания” София 
  • Курс по оптична кохерентна томография -София
  • Курс по имплантация на клапа на Ахмед - София
  • Международен курс по катаракта - Прага, Чехия


МЕСТОРАБОТА:

  • Медицински център "Зора" - София

Дискусии