За мен

Специалист по образна диагностика, завършила МУ-Плевен