За мен

Завършил Стоматологичен институт гр. Пловдив през 1978 г. Работи като участъков стоматолог до 1980 г.

От 1980 г. е назначен като ортодонт в бившата Окръжна Стоматологична поликлиника гр. Пловдив.

Специализира в Стоматологичните институти в Пловдив и София и от 1984 г. има призната специалност по ортодонтия.

Работи в специализиран кабинет за лечение на зъбно-челюстни деформации в ДКЦ II гр. Пловдив от 2001г.