За мен

:)

Образование

2013 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет Варна

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb