За мен

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в Благоевградски университет през 2010 г. От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Света София”.

Опит

1000, София, България, бул. България 104
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, ул.Чипровци 12

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb