Опит

Лекар ординатор специалист
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359887236031
Дерска хирургическа клиника
Платен прием
Работи с осигурител
Лекар ординатор специалист
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359887236031
Дерска хирургическа клиника
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска хирургия
Хирургия

Специалности

Хирургия
Детска хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb