За мен

Завършила фармация в МА-София, управител на аптека Галена 3 в Плевен