За мен

Завършила МУ-Плевен, специалност клинична лаборатория