Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Педиатрична сестра във II Детско отделение в МБАЛ Пазарджик

Опит

4400, Пазарджик, ул. Болнична 15
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели