За мен

Завеждащ Лицево-челюстна хирургия в Токуда болница - София

Специалист по Лицево-челюстна хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Един от основателите на Токуда болница София - Декември 2006 г. Основава отделението по Лицево- челюстна и пластична хирургия при старта на Токуда Болница София.

Завършва МУ-Пловдив през 1987 г. Първата си специалност „Стоматология” получава през 1990 г. в МУ-София. През 2000 г. защитава втората си специалност лицево-челюстна хирургия - МУ-София. 

От 1987 г. до 2006 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина:

1987 г. - Клиника по лицево-челюстна хирургия”, ВМА - София

1990 г. - Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия”, МА - София

1994 г. - Лицево-челюстна хирургия към Клиника по неврохирургия, СБСИМ „Пирогов” - София

1994–1999 - Специализация по Лицево-челюстна хирургия в катедрата по Лицево-челюстна хирургия СФ, МУ -Пловдив.

1999–2000 - Франция, Париж - специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в болница „Фош” в екипа на д-р Д. Кръстинова

2000 – Ница, Франция - Висш курс по хирургична анатомия, д-р Кръстинова, проф. Сантини

2000-2001 г. - Инсбрук, Австрия,  „Университетска болница принц Леополд” – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в екипа на проф. Валдхарт.

2002-2005 – Париж, Франция - допълнителни квалификационни курсове за обучение по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в екипа на д-р Кръстинова

2006 г. – Япония (Токио, Осака, Фукуока, Камакура) - специализация в болниците на Tokuchukai Medical Corporation

Професионална реализация: 

Започва професионалния си път в с. Ягода, обл. Стара Загора през 1987г.

От 1989 до 1994 г. работи в хирургична стоматология към Висш медицински институт, Стара Загора.

През 1994 г. завежда сектор по Лицево-челюстна хирургия в Университетска болница, Тракийски университет, Стара Загора.

След конкурс през 1996 г. е избран за редовен асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия в Тракийски университет, впоследствие е избран за старши асистент.

От 2001 до 2006 г. завежда сектор Лицево-челюстна хирургия към Клиниката по Неврохирургия при Тракийски университет.

От 2006 г. основава и завежда отделението по Лицево-челюстна и пластична хирургия в Токуда Болница София.

От 2012 г. е завеждащ дейност Лицево-челюстна хирургия. 

 Членства в професионални организации: 

Редовен член на Европейската асоциация по черепно-челюстно лицева хирургия (ЕACMFS)

Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.

Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Участник и лектор в множество български, европейски и световни форуми и конгреси в областта на лицево-челюстната, черепно–челюстно-лицевата хирургия.  

Опит

1000, София, България, ул. Веслец 65
Платен прием
Работи с осигурител