За мен

маг.-фармацевт, управител на аптека Мултифарм - Ружа

Завършила е "Фармация" в МУ - гр. София

Опит

Управител
8600, Ямбол, България, ул. Атанас Кратунов № 44