За мен

Студент по медицина в МУ-Плевен, 6-ти курс