За мен

Образование и обучение:

1991-1997 г. - Медицински университет - гр. София
2009-2004 г. - Специализант в Очна клиника, МБАЛ "Царица Йоана" - гр. София
06.2004 г. - Придобита специалност по Офталмология
04.2005 г. Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор по медицина” в МБАЛ "Царица Йоана" с научен ръководител доц. Р. Христова

Допълнителни квалификации:

 • Контузионни и проникващи очни травми
 • Изгаряния на очите - клиника, диагностика и лечение
 • Факоемулсификация
 • Пластични операции на клепачите
 • Диабетнаретинопатия - диагностика и лечение
 • Глаукома - диагностика и лечение
 • Флуоресцеинова ангиография на окото
 • Лазертерапия при заболявания на очите
 • Ултразвукова диагностика в офталмологията
 • Приложениена OCT (оптична кохерентна томография) в офталмологията


Курсове и специализации в чужбина:

 • Chibanishi-General Hospital, Kanegasaku Matsudo city, Japan 2006 г.
 • Университетска клиника Charite Berlin 2008 г.
 • Mahatme Eye Hospital – Napgur India 2010 г.
 • Vitreoretinal training scool Dresden Germany 2012 г.


Член е на:

 • Българското дружество по офталмология
 • Националната Глаукомна Асоциация
 • ESCRS - European Society of Cataractand Refractive Surgeons
 • EVRS - European Vitreo Retinal Society

Опит

1000, София, България, ул. Враня 109-111
35924472050
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 19:00

Вторник

08:00 - 19:00

Сряда

08:00 - 19:00

Четвъртък

08:00 - 19:00

Петък

08:00 - 19:00

Събота

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb