За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Плевен

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием