За мен

Доцент по инфекциозни болести, Катедра по инфекциозни болести епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен

Началник на Клиника по Инфекциозни болести при УМБАЛ „Г.Странски”. Магистър по медицина от 1974г и Здравен мениджмънт от 2010г. Зам.-декан на факултет "Обществено здраве" на МУ-Плевен. Има защитена специалност по Инфекциозни болести, придобита научно-образователна степен „Доктор”, хабилитирана за „Доцент”, от юни 2010 г. изпълнява длъжността Началник на Инфекциозна клиника. Владее руски и английски език, има компютърна грамотност. Преминала през различни курсове за повишаване на квалификацията. Води лекционния курс по Инфекциозни болести на студенти V курс специалност „Медицина” и медицински сестри от Факултет по Обществено здраве; обучава стажант-лекари VІ курс специалност „Медицина” и специализанти „Обща медицина”. Научни интереси – инфекции на централната нервна система, НІV/СПИН, респираторни инфекции, кърлежово-преносими болести, остри вирусни хепатити. С над 60 публикации в български и чужди научни списания и множество участия в международни, национални и регионални научни форуми. Членува в БЛС, СУБ (председател на секция „Медицина” към клон Плевен), БДИБ, EUPHA, НАОА.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886439
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител

Образование

Инфекциозни болести
Епидемиология на инфекциозните болести

Специалности

Инфекциозни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb