За мен

Д-р Сакарски завършва медицина в Пловдивския университет през 1993 г. Притежава специалности по Детски болести и Неонатология.
Има 31 години стаж като лекар, 24 от които - по специалността детски болести и 20 г. - като неонатолог.
От 1993 г. до 2005 г. е Началник отделение ОНД в МБАЛ "Стоян Киркович" - Стара Загора

Има специализация по Трансфронтална и абдоминална ехография - 1992 г.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Стамболов 29
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Неонатология
Педиатрия

Специалности

Неонатология
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb