Езици

български
английски
немски
италиански

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Образование

2004 - 2011
Медицина
Медицински университет Варна
Варна

Специалности

Сертификати

Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2018-02-13

Организации, в които членувате

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели