Опит

зам. управител
9000, Варна, България, ж.к. Младост N:163
359887750823
Работи с осигурител
зам. управител
9000, Варна, България, ж.к. Младост N:163
359887750823
Работи с осигурител

Образование

Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb