Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Образование

Обща медицина

Специалности

Обща медицина

Сертификати

Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2017-11-21
Очни усложнения при диабет
2017-11-30
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2017-12-04
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2017-12-13
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2017-12-19
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2017-12-20
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2017-12-20
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2017-12-21
Агресивно поведение при болни с напреднали периметрични промени
2016-05-31
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2016-05-31
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2016-06-09
Хронична тазова болка при жени
2016-10-05
Често боледуващите деца през призмата на хомеопатията
2016-11-01
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2016-10-20
Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2016-10-17
Тежки полиорганни увреждания \u000bв резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2016-10-20
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2016-10-03
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2016-10-03
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артериовенозни малформации
2016-11-21
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2017-01-25
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2017-02-08
Функционално носно дишане
2017-02-08
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2017-02-07
Тикове
2017-02-08
Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидни злокачествени тумори
2017-02-08
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2017-10-25
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2017-11-09
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
2017-11-09
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2017-10-25
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2017-10-24
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2017-10-24
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2017-10-25
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2017-10-24
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2017-10-24
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2017-10-24
Съдова функция и артериален еластицитет
2017-10-24
РАННА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ
2018-01-16
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2018-01-16
Оптична кохерентна томография при заболявания на ретината
2018-02-05

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели