За мен

Д-р Танчева е завършила медицина в МУ Пловдив.

  • От 20 години работи в лекарската практика в с. Црънча.