Опит

Ръководител на Университетската катедра по фармакология и токсикология
, България,