За мен

Д-р Красимир Иванов Недев - Началник отделение”Образна диагностика”

Завършва медицина в Медицински университет- Варна през1995г.Придобива специалност по „Образна диагностика”през 2004г в МУ- Варна.Индивидуално обучение по”Компютърна томография”, „Образна диагностика на млечната жлеза”.Квалификация: Рентгенолог