Опит

1000, София, България, ул. Г. Софийски 1
3590888950076
АИППМП
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Г. Софийски 1
3590888950076
АИППМП
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Обща медицина

Специалности

Обща медицина
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb