Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Сертификати

ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-12-16
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2019-12-17
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2019-12-17
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2019-12-17
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2019-12-17
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2019-12-17
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2019-12-17
Ухапвания от змия
2019-12-18
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-12-18
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-12-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb