За мен

Д-р Даниела Каршакова завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има придобита специалност по кожни и венерически болести.