Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
Работи с осигурител