Опит

Главна мед. сестра
6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16
Платен прием
Работи с осигурител