Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2009 - Работя тук
Финансов директор
6100, Казанлък, ул. Старозагорска 16

Образование

Специалност различна от изброените
УНСС

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели