За мен

Старша медицинска сестра

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Колхида - продължение, Транспортна болница, ет.3
Платен прием
Работи с осигурител