За мен

Завършила е МУ-София. Работила е 10 г. в детското отделение в Харманли. Като микромиолог работи първо в Хасково, а след това в Столичната ХЕИ. Има 1 г. опит в НЗОК.