Опит

Работи
1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
359885373930
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Работи с осигурител

Образование

Трансфузионна хематология

Специалности

Трансфузионна хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb