Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Работи с осигурител