За мен

Образование и квалификация:

1982 г. Висше, медицина, ВМИ Пловдив

1988 г. Специалист по “Хирургия”, СДК-МА София

1995 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София

1996 г. Образователна и научна степен “Доктор”, ВАК

2001 г. Професионална квалификация “Здравен мениджмънт” УНСС София

2003 г. Научно звание “Доцент” по научна специалност “Сърдечно съдова хирургия (съдова хирургия)” ВАК

Научна дейност:

- Повече от 100 научни разработки, от които 42 са публикувани в научни списания, сборници и книги.

- Публикации в чуждестранни научни списания:: “International Angiology”, “Angiology”, “European Journal of Vascular Surgery” и “International Journal of Angiology”.

- Член на Управителния съвет на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България.

- Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.

От 1997г. е републикански консултант по съдова хирургия

От 2003г. – е началник на Клиниката по съдова хирургия на МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович /Университетска/  Ст.Загора

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител