Опит

лаборант
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Образование

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb