Последователи
Сибел Стамболиева
Сибел Стамболиева
Студент по медицина
д-р Мартина Даутева
д-р Георги  Слаев
д-р Георги Слаев
Акушерство и гинекология
гл. ас. МАРИНА ТЕШОВСКА, дм
гл. ас. МАРИНА ТЕШОВСКА, дм
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия