За мен

Завършил медицина през 1983 г. Придобил специалност по Ортопедия и травматология през 1990 г. Специализирал Гръбначна хирургия в клиника в Аугсбург, Германия. Провежда лечение на идиопатична и вродена сколиоза спондиолистеза, тяхното оперативно и консервативно лечение. Има дългогодишен опит в ендопротезиране на големи стази - тазобедрени и коленни.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Петков № 56
359888209686
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Монтевидео 21
359888209686
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb