За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ-Русе.