За мен

Завършила МУ-Плевен, специализант по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ-Русе.

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982887376
Платен прием
Работи с осигурител