За мен

Завършила МУ-Варна, специализант по Съдебна медицина в УМБАЛ "Канев" АД - гр. Русе

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982887226