Опит

8000, Бургас, България, ул. Ванче Михайлов 1
35956875860
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

14:00 - 17:00

Петък

14:00 - 17:00

Сряда

13:30 - 16:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ул. Възраждане 13
Платен прием

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb