Страда ли лекарския имидж на добрите и качествените лекари и медицински заведения от безхаберното и с мълчаливо съгласие наемане на псевдолекари, с непризнати по българското законодателство професии; на откровени лъжци, с купени дипломи? Как бихме могли да се предпазим от тях? Ка...
Вижте още