Публикации

Съвременната диагностика на хематологичните заболявания е комплексна и интегрира високо-технологични подходи
Съвременната диагностика на хематологичните заболява...
Публикация
проф. Маргарита Генова създаде публикация
2016